Site announcements

Nội Quy trang online

Nội Quy trang online

by Phuong Doan -
Number of replies: 1

- Trang Online được xây dựng với mong muốn học việc  có cơ hội làm bài  ngoài giờ học trên lớp,giúp tăng cường kiến thức  

- HV cần chịu khó làm hết bài trên trang online, đây là yêu cầu bắt buộc trong khóa học tại trung tâm

- Trong quá trinh làm gặp khó có thể chụp màn hình gửi cho gv nhờ trợ giúp 

- Các bạn làm tốt được khen thưởng, không làm bài sẽ bị nhắc nhở, thậm chí xóa tài khoản