Site announcements

Cuộc thi LUYỆN TRANG ONLINE

Cuộc thi LUYỆN TRANG ONLINE

by Anh Tran -
Number of replies: 0

Thông báo tổ chức cuộc thi LUYỆN TRANG ONLINE: Với mục đích khuyến khích các bạn hv luyện thêm trang online. Hàng tháng trung tâm sẽ kiểm tra việc luyện trang online và chọn ra 3 bạn tích cực nhất để trao phần thưởng.


Thể lệ: Áp dụng với hv của trung tâm đã có tài khoản online. Các bạn được xét trao giải cần có thời gian luyện ít nhất 15h (trung bình mỗi ngày 30 phút) và hoàn thành ít nhất 30 topic trong 1 tháng. 

Cơ cấu giái: 3 giải nhất, nhì, ba. 

Giải thưởng: Giải 1:200k. Giải 2: 150k. Giải 3:100k 


Thời gian bắt đầu: 1/2- 28/2 

Ngày trao giải: 5/3 


Các bạn tham gia cuộc thi cần note lại thời gian làm từng ngày và số topic hoàn thành để đối chiếu với BTC. 


TRY YOUR BEST TO ACHIEVE YOUR DREAM!