Nội Quy trang online

- Học viên vào trang online.tienganhtriduc.com với user và pass đã được cấp.

- Trang Online được xây dựng với mong muốn học viên  có cơ hội làm bài  ngoài giờ học trên lớp,giúp tăng cường kiến thức  

- HV cần chịu khó làm hết bài trên trang online, đây là yêu cầu bắt buộc trong khóa học tại trung tâm

- Trong quá trinh làm gặp khó có thể chụp màn hình gửi cho gv nhờ trợ giúp 

- Các bạn làm tốt được khen thưởng, không làm bài sẽ bị nhắc nhở, thậm chí xóa tài khoản 


Last modified: Wednesday, 28 September 2022, 5:00 AM