Hướng dẫn cài app trang online

- Học viên lên kho ứng dụng cài app "moodle", nhập tên trang web online.tienganhtriduc.com

- Nhập user và mật khâu đã được cấp 

- Chịu khó làm bài để việc học được hiệu quả tối đa. 


Last modified: Tuesday, 27 September 2022, 10:48 AM